All posts by Tomáš Čižmárik

Galavečer PRO DOBRO

Galavečer PRO DOBRO
apríl 20, 2016 No Comments »

Už tretí ročník Galavečera PRO DOBRO košických spoločenských klubov sa uskutočnil 15. apríla 2016 v Tabačke. Na tohtoročnom organizovaní tohto zaujímavého stretnutia sa spolu s 1. Lions klubom a Patriot klubom východniarov podieľal aj náš Soroptimist klub. Otvárací program spestrili svojím spevom, hrou na ... Read More »

Ex libris

marec 25, 2016 No Comments »

Už vieme všetko o ex libris. A to vďaka našej sestre Kláre Samuelisovej, ktorá nám o ňom všetko vysvetlila na marcovom zasadnutí klubu. Dozvedeli sme sa, že ex libris v latinčine znamená „z kníh“. Je to značka majiteľa knihy a má byť nalepená na vnútornej ... Read More »

Sedemnásobné oslavy

Sedemnásobné oslavy
marec 15, 2016 No Comments »

Zracionalizovali sme oslavu narodenín a na klube sme sa dohodli, že tak budem robiť raz za štvrťroka. A tak sme na marcovej klubovej schôdzi oslavovali. Prezidentka klubu v mene ostatných zagratulovala Ľubke Farkašovej, Beáte Šebestovej, Kaji Veselej, Zuzke Klímovej, Vlaste Čollákovej, Kláre Samuelisovej ... Read More »

Prišla medzi nás Adriana

Prišla medzi nás Adriana
február 18, 2016 No Comments »

Už dva roky spolupracuje náš klub na projekte „Detská fakultná nemocnica“ s výtvarníčkou Adrianou Andrejkovou Szekeressovou. Pozvali sme ju našej februárové klubové zasadnutie ako našu nádejnú členku. Treba nám rozšíriť klub a získať novú, čerstvú krv s novými nápadmi. Adriana prejavila záujem a požiadala ... Read More »

Ocenili nás za pomoc núdznym

Ocenili nás za pomoc núdznym
január 30, 2016 No Comments »

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá pomáha v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci rodinám v krízových situáciách, 28. januára 2016 v hoteli Bristol v Košiciach oceňovala 40 vybraných osobností a subjektov spoločenského života a podnikateľskej sféry. Ocenenie dostal aj náš klub za neoceniteľnú dlhoročnú ... Read More »

Novoročné posedenie

január 18, 2016 No Comments »

Slávnostnou večerou, na našom prvom stretnutí klubu v roku 2016, sme privítali nový rok.   Prezidentka klubu Adela Sinayová zrekapitulovala činnosť klubu v decembri  2015 a poďakovala členkám za aktívnu spoluprácu v celom roku 2015. Do nového roku zaželala veľa zdravia, pohody, pracovných i osobných ... Read More »

Vernisáž v detskej nemocnici

Vernisáž v detskej nemocnici
december 30, 2015 No Comments »

Bodkou za činnosťou nášho klubu v roku 2015 bola vernisáž obrazov v Detskej fakultnej nemocnici 15. decembra. Výstava je výsledkom spolupráce ZUŠ Bernolákova, ktorá venovala obrazy svojich  žiakov, a nášho klubu, ktorý sa postaral o ich zarámovanie a sprístupnenie verejnosti. Riaditeľka DFN MUDr. Ingrid Urbančíková sa ... Read More »

Druhý adventný benefičný koncert

Druhý adventný benefičný koncert
december 15, 2015 No Comments »

V predvečer Soroptimist Day, 9.12.2015, náš klub usporiadal už 2. adventný benefičný koncert, opäť v kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej ulici. Tohto roku sme dali príležitosť študentom košického Konzervatória, aby prezentovali svoj talent v hudobnom naštudovaní Lukáša Kozubíka a v sprievode  Quarteta orchestra Musica ... Read More »

Zúčastnili sme sa na Jesennej harmónii

Zúčastnili sme sa na Jesennej harmónii
december 1, 2015 No Comments »

Ani v tomto roku sme nechýbali, benefičnom koncerte „Jesenná harmónia“,  ktorý každoročne organizuje l. Lions Club Košice. V poradí už 13. ročník sa konal 29. novembra 2015 v košickom Dome umenia a predstavil sa na ňom sláčikový orchester Musica Iuvenalis pod taktovkou ... Read More »