Aktuality

Aktuálne všeobecné informácie.

Prišla medzi nás Adriana

Prišla medzi nás Adriana
február 18, 2016 No Comments »

Už dva roky spolupracuje náš klub na projekte „Detská fakultná nemocnica“ s výtvarníčkou Adrianou Andrejkovou Szekeressovou. Pozvali sme ju našej februárové klubové zasadnutie ako našu nádejnú členku. Treba nám rozšíriť klub a získať novú, čerstvú krv s novými nápadmi. Adriana prejavila záujem a požiadala ... Read More »

Ocenili nás za pomoc núdznym

Ocenili nás za pomoc núdznym
január 30, 2016 No Comments »

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá pomáha v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci rodinám v krízových situáciách, 28. januára 2016 v hoteli Bristol v Košiciach oceňovala 40 vybraných osobností a subjektov spoločenského života a podnikateľskej sféry. Ocenenie dostal aj náš klub za neoceniteľnú dlhoročnú ... Read More »

Novoročné posedenie

január 18, 2016 No Comments »

Slávnostnou večerou, na našom prvom stretnutí klubu v roku 2016, sme privítali nový rok.   Prezidentka klubu Adela Sinayová zrekapitulovala činnosť klubu v decembri  2015 a poďakovala členkám za aktívnu spoluprácu v celom roku 2015. Do nového roku zaželala veľa zdravia, pohody, pracovných i osobných ... Read More »

Vernisáž v detskej nemocnici

Vernisáž v detskej nemocnici
december 30, 2015 No Comments »

Bodkou za činnosťou nášho klubu v roku 2015 bola vernisáž obrazov v Detskej fakultnej nemocnici 15. decembra. Výstava je výsledkom spolupráce ZUŠ Bernolákova, ktorá venovala obrazy svojich  žiakov, a nášho klubu, ktorý sa postaral o ich zarámovanie a sprístupnenie verejnosti. Riaditeľka DFN MUDr. Ingrid Urbančíková sa ... Read More »

Druhý adventný benefičný koncert

Druhý adventný benefičný koncert
december 15, 2015 No Comments »

V predvečer Soroptimist Day, 9.12.2015, náš klub usporiadal už 2. adventný benefičný koncert, opäť v kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej ulici. Tohto roku sme dali príležitosť študentom košického Konzervatória, aby prezentovali svoj talent v hudobnom naštudovaní Lukáša Kozubíka a v sprievode  Quarteta orchestra Musica ... Read More »

Zúčastnili sme sa na Jesennej harmónii

Zúčastnili sme sa na Jesennej harmónii
december 1, 2015 No Comments »

Ani v tomto roku sme nechýbali, benefičnom koncerte „Jesenná harmónia“,  ktorý každoročne organizuje l. Lions Club Košice. V poradí už 13. ročník sa konal 29. novembra 2015 v košickom Dome umenia a predstavil sa na ňom sláčikový orchester Musica Iuvenalis pod taktovkou ... Read More »

Máme novú prezidentku

Máme novú prezidentku
október 31, 2015 No Comments »

Hlavným bodom programu riadnej členskej schôdze nášho klubu 26.10.2015 bolo oficiálne uvedenie novej prezidentky do funkcie. Zvolili sme si ju v tajnom hlasovaní na výročnej členskej schôdzi  28.9.2015 – na obdobie rokov 2015-2017 sa ňou stala Ing. Adela Sinayová. Tradičný sviečkový ceremoniál ... Read More »

Exkurzia v KIA

Exkurzia v KIA
október 23, 2015 No Comments »

Ešte skôr, než sa oficiálne ujala svojej  „vlády“ , naša nová prezidentka Adela Sinayová zorganizovala pre žiakov patronátnej Základnej školy Krosnianska 4 exkurziu do KIA Motors Slovakia, neďaleko Žiliny. Na exkurzii sa zúčastnilo 39 žiakov vo veku 14 rokov, tri učiteľky a za náš klub prezidentka ... Read More »

Fasádu detskej nemocnice zdobia kresby detí

Fasádu detskej nemocnice zdobia kresby detí
október 20, 2015 No Comments »

Spoločný projekt nášho klubu a Základnej umeleckej školy na Bernolákovej 26 pre Fakultnú detskú nemocnicu sa konečne  dostal do záverečnej fázy. Aj vďaka ústretovosti riaditeľky Fakultnej detskej nemocnice v Košiciach MUDr. Ingrid Urbančíkovej sa koncom septembra začala realizovať výzdoba priečelia budovy nemocnice detskými ... Read More »

Oslava jubilea v nádhernom prostredí

Oslava jubilea v nádhernom prostredí
september 20, 2015 No Comments »

So záujmom a zvedavosťou sme prijali pozvanie našej zakladajúcej členky Ľubky Blaškovičovej na jej chalupu v Prakovciach. Dôvod bol oslávenia hodný – jej životné jubileum. Kto prišiel, neľutoval – prekrásny deň v prekrásnej prírode Slovenského rudohoria stál za to. Oslávenkyňa ... Read More »