2010

Rozlúčka s rokom pri kačke (8. 12. 2010)

foto: Katarína Čižmáriková

Prvé Fórum spoločenských klubov (11. 11. 2010)

foto: Tomáš Čižmárik

Obdivovali sme diamanty (11. 10. 2010)

foto: Ali Lenger

Gardenparty u nevesty (6. 9. 2010)

foto: Tomáš Čižmárik

6. tábor pre talentované deti – Zlatá Idka (21.8. 2010)

foto: Ali Lenger

AVON pochod za zdravé prsia (19.6.2010)

Stretnutie so sviečkarkou (19.5.2010)

foto: Katarína Čižmáriková

Výmena prezidentky (22.10.2010)

foto: Tomáš Čižmárik

Po dvoch rokoch došlo k pravidelnej výmene prezidentiek aj v Soroptimist Clube Košice. Stretli sme sa spolu s našimi hosťami z ostatných partnerských klubov v hoteli Yasmín v Košiciach (miestno našich pravidelných stretnutí), na ktorom sme odhalili naše tabuľu s logom klubu. Odstupujúca prezidentka Ing. Ľuba Farkašová odovzdala žezlo PhDr. Kataríne Čižmárikovej.