2011

Výmena prezidentiek (3. 10. 2011)

foto: Tomáš Čižmárik

Záverečný večer VII. Letného tábora na Zlatej Idke pre nadané deti (7. 8. – 12. 8. 2011)

foto: viacero autorov

VII. Letný tábor na Zlatej Idke pre nadané deti (7. 8. – 12. 8. 2011)

foto: Katarína Čižmáriková

5. ročník Kiwanis Cup (16. 5. 2011)

foto: Katarína Čižmáriková

Patina narodeninová oslava (16. 5. 2011)

foto: Tomáš Čižmárik

Oslava i rozlúčka (7. 5. 2011)

foto: Tomáš Čižmárik

Oslava i rozlúčka (25. 2. 2011)

foto: Katarína Čižmáriková

Takto sme plesali: Ples PRO Dobro (11. 2. 2011)

foto: Tomáš Čižmárik