„Naša“ škola dostala Cenu mesta

10 mája, 2013 No Comments »
„Naša“ škola dostala Cenu mesta

Naša patronátna škola – Základná škola Krosnianska 4 – si v tomto roku pripomenie 30. výročie svojho vzniku. Za ten čas tak výborne pracovala s deťmi, že sa prepracovala medzi najlepšie nielen v Košiciach, ale aj v kraji, ba dokonca na Slovensku. Po vzniku sa začala presadzovať medzi košickými školami v oblasti telesnej výchovy a športu, v šk. roku 1993/94 sa profilovala na výučbu cudzích jazykov – angličtiny a nemčiny, na šport s množstvom mimoškolských aktivít. V šk. roku 1997/98 bola na ZŠ otvorená prvá alternatívna trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Snahou bolo vždy podporiť a rozvinúť schopnosti žiakov podľa individuálnych daností. Škola sa zapája do rôznych projektov: Otvorená škola – šport, Eko-kalendár, Škola budúcnosti, Phare – podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania, Zdravá škola, Zelená škola, Modernizácia vzdelávacieho procesu – Škola bez kriedy. Dobrá je spolupráca s Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (projekt LPP-0270-09, podpora výskumu a vývoja fyziky).

Je zaradená do národného programu „Zdravá škola“ aj do projektu „Zelená škola“, za ktorý získala medzinárodný certifikát . Ten v školskom roku 2012/2013 obhájila.

Tieto a ďalšie úspechy školy výborne pozná aj dlhoročná členka Školskej rady, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Košiciach a naša viceprezidentka Katka Čižmáriková a tak dala podnet Miestnemu úradu mestskej časti Košice – dargovských hrdinov a jej starostovi Jozefovi Andrejčákovi, aby podali návrh na udelenie najvyššieho mestského ocenenia jubilujúcej škole. Stalo sa a poslanci MZ návrh odsúhlasili.

Slávnostná chvíľa nastala 7. mája, kedy vyvrcholili tohtoročné Dni mesta Košice slávnostným ceremoniálom odovzdávania mestských ocenení v Historickej radnici na Hlavnej ulici. Cenu mesta Košice prevzal z rúk primátora mesta MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH. Za kolektív ZŠ Krosnianska 4 jej riaditeľ PaedDr. Štefan Dzurovčák. Mimochodom, v 19-ročnej histórii udeľovania mestských ocenení bola naša škola prvá zo ZŠ v Košiciach, ktorá cenu mesta dostala.

Blahoželáme!

(ik), foto: Miroslav Vacula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.