Cena mesta

Náš klub ocenia Cenou mesta

Náš klub ocenia Cenou mesta
6 mája, 2015 No Comments »

Permanentnú aktívnu prácu, podieľanie sa na projektoch mesta vo výchove mladej generácie, sociálne i kultúrne aktivity, podporu hendikepovaných detí i dospelých a mnoho iných počinov nášho klubu ocenilo aj mestské zastupiteľstvo. Poslanci schválili udelenie najvyššieho mestského vyznamenania Cenu mesta Košice Soroptimistklubu ako ... Read More »