Video

VI. medzinárodný letný tábor pre talentované deti
(Zlatá Idka 2010)