SI

Soroptimist International (SI) je medzinárodná organizácia zamestnaných žien i žien v domácnosti, ktoré sa združili v tzv. service-kluboch so snahou nezištne pracovať v prospech celej spoločnosti.
SI je

  • nevládnou medzinárodnou organizáciou
  • nepolitická organizácia bez náboženského zamerania
  • humanitné združenie zamerané na sociálnu činnosť
  • najväčšia ženská organizácia tohto druhu na svete


Názov SOROPTIMIST je odvodený z latinského “ sorrores ad optimum“, čo sa dá voľne preložiť ako „ženy, ktoré chcú to najlepšie“. Tento názov pre svoju organizáciu vybrali zakladateľky prvého klubu v kalifornskom Oaklande, štáte California v USA 3. októbra 1921. Z Ameriky boli myšlienky soroptimizmu rozšírené do Európy a prvé kluby boli založené v roku 1923 v Londýne a Paríži.
Z pôvodných 80 zakladajúcich členiek má dnes táto organizácia viac ako 100 000 členiek v 119 krajinách celého sveta. SI má priame spojenie na OSN a má svoje predstaviteľky – zástupkyne v New Yorku, vo Viedni a UNESCO v Paríži. Hlavné sídlo organizácie je v Cambridge (Veľká Británia), sekretariát SI sídli v Ženeve .
Organizácia je rozdelená na štyri federácie

  • Európa,
  • Severná a Južná Amerika,
  • Veľká Británia a Írsko,
  • Juhozápadný pacifik,

ktoré sa delia v krajinách na únie (zväzy) a jednotlivé kluby. Federácie riadia územia podľa svetadielov. Africký kontinent nemá svoju federáciu a jeho jednotlivé únie resp. kluby sú začlenené vzhľadom na historické väzby do Európskej alebo Britskej federácie.

Členky SI chápu svoje pomenovanie ako výzvu k osobnému úsiliu o neustále zdokonaľovanie svojich profesijných vedomostí a znalostí a tiež ako svoj záväzok v rámci medziľudských vzťahov.