Projekty

Od začiatku svojho vzniku sa Soroptimist International Club Žilina zapája do medzinárodných projektov celosvetovej organizácie a realizuje vlastné projekty.

Pravidelné projekty:

Leto: Letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodnených a mnohopočetných rodín (od r. 2003)

Jeseň: Country bál (od r. 2003)

Zima: Vianočný punč (od r. 2003)

Jar: Juniáles (od r. 2004)


Popri pravidelne opakujúcich sa aktivitách sa klub snaží pomáhať mnohým inštitúciám (diagnostické centrum pre dievčatá, domovy sociálnych služieb, detské krízové centrum, zdravotnícke zariadenia), ale i nadaným študentom, ženám.