Členstvo

Klub tvorí minimálne 18 členiek rôznych povolaní, z ktorých každé by malo byť zastúpené iba raz. Členstvo vzniká len na základe prizvania k účasti na klubovom živote. Ako zásadný princíp platí apolitičnosť a stranícka a konfesná tolerancia.

Chod, hospodárenie, organizáciu aktivít Soroptimist klubu vedie výbor. Výbor je volený na obdobie dvoch rokov. V tajnom hlasovaní sa volí prezidentka klubu, ktorá si následne vyberie spolupracovníčky na svoje funkčné obdobie.

Zoznam členiek

Výbor na roky 2020 - 2022:
Molitorová Martina  - prezidentka
Vanková Gabriela   -1.viceprezidentka
Sudeková Dagmar    - -2.viceprezidentka
Hrehušová Alena    - pokladníčka
Maníková Eva     - tajomníčka
Členky:
Andelková Rita
Barčíková Dana
Bedriová Helena 
Beláková Oxana
Benedeková Mária
Dvončová Jana
Ihnátová Aneta
Kišová Katarína
Krausová Edita
Kvasnicová Ľuboslava
Lazarová Mária
Lazarová Renáta
Niňajová Alena
Sokolíková Ľubica
Ferulíková Iveta – čestná členka
Hromcová Magdaléna - čestná členka
Hlivjáková Daniela (†september 2019)
Výbory za predchádzajúce obdobia:
2018 – 2020
prezidentka Oxana Beláková
1.viceprezidentka Gabriela Dúbravková
2. viceprezidentka Ľubomíra Kvasnicová
ekonómka Jaroslava Gažová
zapisovateľka Renáta Lazarová
2016 – 2018
prezidentkaMgr. Maníková Eva
1.viceprezidentkaIng. Beláková Oxana
2. viceprezidentkaJUDr. Hromcová Magda
ekonómkaIng. Gažová Jaroslava
zapisovateľkaAlena Hrehušová
  
2014 – 2016
prezidentkaIng. Gažová Jaroslava
1.viceprezidentkaJUDr. Hromcová Magda
2. viceprezidentkaIng. Lazarová Renata
ekonómkaIng. Beláková Oxana
tajomníčkaMgr. Maníková Eva
kronikárkaMgr. Lazarová Mária
  
2012 – 2014
prezidentkaIng. Gažová Jaroslava
1.viceprezidentkaIng. Barčíková Dana
2. viceprezidentkaIng. Lazarová Renáta
ekonómkaIng. Beláková Oxana
tajomníčkaHrehušová Alena
kronikárkaMgr. Lazarová Mária
  
2011 – 2012
prezidentkaPharmDr. Iveta Ferulíková
1.viceprezidentkaIng. Dana Barčíková
2. viceprezidentkaIng. Ľubica Sokolíková
hospodárkaIng. Oxana Beláková
sekretárkaAnna Benčíková
kronikárkaMgr. Mária Lazarová
  
2008 – 2010
prezidentkaRNDr. Katarína Kišová
1.viceprezidentkaJUDr. Ľudmila Chodelková
2. viceprezidentkaMgr. Mária Benedeková
hospodárkaIng. Margita Prostredná
sekretárkaMUDr. Martina Molitorová
kronikárkaMgr. Mária Lazarová
  
2006 – 2008
prezidentkaMgr. Daniela Hlivjáková
1. viceprezidentkaMgr. Darina Králová
2. viceprezidentkaJUDr. Gabriela Dúbravková
hospodárkaAlena Niňajová
sekretárkaMUDr. Eva Trizuljaková
kronikárkaMgr. Mária Lazarová
  
2005 – 2006
prezidentkaIng. Margita Prostredná
1. viceprezidentkaJUDr. Ľudmila Chodelková
2. viceprezidentkaJUDr. Magdaléna Hromcová
hospodárkaIng. Nataša Beňová
sekretárkaMgr. Gabriela Vanková
kronikárkaMgr. Mária Lazarová
  
2003 – 2005
prezidentkaIng. Viera Kačaljaková
1. viceprezidentkaJUDr. Magdaléna Hromcová
2. viceprezidentkaAlena Niňajová
hospodárkaAnna Tupá
sekretárkaRNDr. Katarína Kišová
kronikárkaMgr. Mária Lazarová