Pomoc Ukrajine

Soroptimist klub Žilina sa aktívne zapája do pomoci vojnou skúšanej Ukrajine. Za účasti Soroptimist International Europe a viacerých klubov z Európy zabezpečujeme materiálne vybavenie pre nemocnicu v Užhorode, kde sa postarajú o zranených vojakov a aj o civilné obyvateľstvo. Naše sestry zo SOROPTIMIST_Uzhgorod_Ukraine nás informovali o tom, čo všetko je potrebné zabezpečiť, a my už na tom intenzívne pracujeme, aby sme v čo najkratšom čase mohli vyraziť smer Užhorod. Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva! Ak máte záujem podporiť túto našu iniciatívu, uvítame Vašu finančnú pomoc.
Č. účtu Soroptimist klub Žilina: SK22 1100 0000 0026 2353 5828
Do poznámky uveďte: Pomoc Ukrajine
Pre zahraničné prevody/For payment from abroad:
Name of beneficiary: Soroptimist International Club Zilina
Bank name: Tatra banka, a.s.
Bank address: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovakia
IBAN : SK22 1100 0000 0026 2353 5828
SWIFT / BIC : TATRSKBX
Notice password: Ukraine

Milé sestry soroptimistky na Ukrajine, sme s vami, s vašimi rodinami, s vaším národom!

PF 2022

Milí naši priatelia, ďakujeme Vám za podporu v tomto roku, ďakujeme sestrám soroptimistkám za ich nezištnú prácu pre druhých. Uzatvárame tento náročný rok a do toho nasledujúceho vykročme s nádejou,…

Apríl 2019

V apríli sme sa zúčastnili medziklubového bowlingového stretnutia žilinských servisných klubov a zvíťazili sme.

Veľmi milým bolo naše klubové stretnutie pred divadeľnym predstavením v Dome odborov, ktoré vymyslela a pripravila Jarka Gažová. Predstavenie s bratislavskými hercami bolo výborné a všetky sme si ho užili.

Oxana Beláková

Country bál – 23. 9. 2017

Dňa 23. 9. 2017 sme usporiadali náš tradičný benefičný Country bál. Vyše 100 hostí sa skvele zabavilo, vytancovalo, ochutnalo domáce pohostenie, pripravené členkami klubu.
Podporili sme Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, s ktorým už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme v mene myšlienky „Ženy pomáhajú budúcim ženám“. Hostia si mali možnosť za symbolický príspevok kúpiť prstienok, vyrobený dievčatami v DC, získaný obnos bol venovaný dievčatám na arteterapeutické aktivity.
Výťažok z country bálu bude použitý na realizáciu letného tábora v roku 2018.
Ďakujeme a tešíme sa o rok!

Eva Maníková