Pomoc Ukrajine

Soroptimist klub Žilina sa aktívne zapája do pomoci vojnou skúšanej Ukrajine. Za účasti Soroptimist International Europe a viacerých klubov z Európy zabezpečujeme materiálne vybavenie pre nemocnicu v Užhorode, kde sa postarajú o zranených vojakov a aj o civilné obyvateľstvo. Naše sestry zo SOROPTIMIST_Uzhgorod_Ukraine nás informovali o tom, čo všetko je potrebné zabezpečiť, a my už na tom intenzívne pracujeme, aby sme v čo najkratšom čase mohli vyraziť smer Užhorod. Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva! Ak máte záujem podporiť túto našu iniciatívu, uvítame Vašu finančnú pomoc.
Č. účtu Soroptimist klub Žilina: SK22 1100 0000 0026 2353 5828
Do poznámky uveďte: Pomoc Ukrajine
Pre zahraničné prevody/For payment from abroad:
Name of beneficiary: Soroptimist International Club Zilina
Bank name: Tatra banka, a.s.
Bank address: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovakia
IBAN : SK22 1100 0000 0026 2353 5828
SWIFT / BIC : TATRSKBX
Notice password: Ukraine

Milé sestry soroptimistky na Ukrajine, sme s vami, s vašimi rodinami, s vaším národom!