Klub SI Žilina

Soroptimist International klub Žilina je občianske združenie, založené na slávnostnom charteri dňa 17. novembra 2001 v Dome umenia Fatra v Žiline, ako druhý klub na Slovensku.

Prvou prezidentkou sa za účasti aj zahraničných hostí stala PharmDr. Iveta Ferulíková.

Svojimi aktivitami sa klub snaží:

-podporovať nadanú mládež

-pomáhať sociálne, či zdravotne znevýhodneným ľuďom

-podporovať aktivity dievčat a žien, ktoré sú ochotné pracovať na svojom ďalšom vzdelávaní a vedomostnom rozvoji

Členky klubu sa stretávajú jedenkrát do mesiaca. Náplňou stretnutí sú prednášky, správy a diskusie o zaujímavých témach, profesionálnom zameraní členiek alebo o problémoch okolitého sveta. Plánovanie akcií klubu, vyhodnocovanie činnosti klubu.

Soroptimistky sa angažujú v otázkach právneho, sociálneho a profesionálneho postavenia ženy.

Priateľstvo chápu soroptimistky ako dodržiavanie ľudskej a duchovnej otvorenosti a pripravenosti pomôcť si navzájom. Po celom svete sú k sebe veľmi pohostinné.

Na všetkých úrovniach – svetovej, federácie, únie a klubu sa soroptimistky zapájajú do projektov sociálnej pomoci. Pri katastrofách, alebo v iných naliehavých udalostiach poskytujú pomoc a vyzývajú k zbierkam. SI sa však nepovažuje za charitatívnu organizáciu.