Country bál – 23. 9. 2017

Dňa 23. 9. 2017 sme usporiadali náš tradičný benefičný Country bál. Vyše 100 hostí sa skvele zabavilo, vytancovalo, ochutnalo domáce pohostenie, pripravené členkami klubu.
Podporili sme Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, s ktorým už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme v mene myšlienky „Ženy pomáhajú budúcim ženám“. Hostia si mali možnosť za symbolický príspevok kúpiť prstienok, vyrobený dievčatami v DC, získaný obnos bol venovaný dievčatám na arteterapeutické aktivity.
Výťažok z country bálu bude použitý na realizáciu letného tábora v roku 2018.
Ďakujeme a tešíme sa o rok!

Eva Maníková