PF 2022

Milí naši priatelia, ďakujeme Vám za podporu v tomto roku, ďakujeme sestrám soroptimistkám za ich nezištnú prácu pre druhých. Uzatvárame tento náročný rok a do toho nasledujúceho vykročme s nádejou, že bude pekný, plný stretnutí a zmysluplných aktivít v prospech nás aj ostatných.