O klube

Soroptimist International (SI) je medzinárodné združenie žien, ktoré sa spojili v snahe nezištne pracovať v prospech celej spoločnosti. Je to najrozsiahlejšia ženská organizácia tohto druhu na svete. Vznikla po Rotary (1905), Kiwanis (1915), Lions (1917) a Zonta (1919) v roku 1921 v kalifornskom Oaklande (USA). V roku 1923 boli založené prvé európske kluby v Londýne a Paríži. Z pôvodných 80 zakladajúcich členiek má SI dnes viac ako stotisíc členiek v 3000 kluboch v 120 krajinách sveta. Hlavné sídlo organizácie je v Cambridge (Veľká Británia).

Zakladateľky odvodili názov organizácie z latinského „sorores ad optimum“, čo sa dá voľne preložiť ako „sestry, ktoré sa usilujú vydať zo seba to najlepšie“. Členky SI chápu toto pomenovanie ako výzvu k osobnému úsiliu o neustále zdokonaľovanie svojich profesijných znalostí a vedomostí a tiež svoj záväzok v rámci medziľudských vzťahov.

Soroptimist club je nezisková, apolitická, nevládna organizácia žien, ktorej hlavnými cieľmi je pomáhať a zvyšovať úroveň žien v profesijnom a súkromnom živote, realizovať a podporovať mierové, humanitné a charitatívne projekty na celom svete. Vo svete má veľmi vysoký kredit a zastúpenie aj v UNESCO.

Na Slovensku bol prvý klub založený v júni 1995 v Bratislave, v decembri 2001 vznikol ďalší klub v Žiline. Oficiálne prijatie (tzv. charter) členiek košického klubu do celosvetovej organizácie sa konal 4. októbra 2003. Aktivity SI klubu Košice podporujú aj predstavitelia samosprávy mesta a regiónu, ako aj zástupcovia krajín Višegradskej štvorky i ďalší.

Členky klubu sa stretávajú pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci spravidla v hotelli YASMIN, Tyršovo nám. 1 v Košiciach, najnovšie v reštaurácii Villa Regia na Dominikánskom námestí.

Aktivity SI clubu Košice

  • Záštita nad Projektom alternatívneho vzdelávania pre intelektovo mimoriadne nadané deti v Základnej škole na Krosnianskej ulici 4 v Košiciach.
  • Pomoc pri kúpe audiometra pre Fakultnú detskú nemocnicu v Košiciach
  • Účasť na celosvetovej Soroptimist Rallye (cieľ: zápis do Guinnessovej knihy rekordov).
  • Aktívna účasť na celosvetovej akcii „Piece Dolls“ – bábiky pre mier.
  • Charitatívna zbierka predajom vlastných produktov na Košických vianočných trhoch.
  • Od roku 2005 každoročne organizujeme letný medzinárodný tábor pre talentované deti v kultúrnej oblasti, ktorý postupne finančne podporili aj Medzinárodný Visegradský fond, Mesto Košice, Košický samosprávny kraj, mestské časti Košice-Staré Mesto, Košice-Západ,  Nadácia Pro Cassovia, …